Användningslexikon

Rengöring av betonggolv

Art.-Nr. product TI
071010
Avlägsna

RHOBALAN IRK

Beskrivning:

skumfattigt, högeffektivt industrirengöringskoncentrat för de mest skiftande krav och användningsområden, kan också användas i rengöringsmaskiner

Användning:

att användas som det perfekta rengöringsmedlet för kraftigt ianspråktagna verstads- och industrigolv,i kiosk- och korvståndslokaler etc; kan användas såväl med manuell torkning som med golvrengöringsmaskiner

Swedish

English
077012
Avlägsna

RHOBALAN RC 200

Beskrivning:

miljöorienterad och universellt användbar all-lösnings- och rengöringsprodukt för de mest skiftande användningsområden, högkoncentrerad

Användning:

rengör exvis maskiner, verktyg, detaljer, motorer, golv, kakel, glaserade ytor, fönster, glas, keramiska ytor,; men också extremt nedfettade områden och maskiner i exvis slakterier,storkök; kan också användas på plastmaterial efter ett förtest p gr a de många typer av plastmaterial;kan också användas på aluminiumytor .

Swedish

English

 rhoba-chemie Gustav-Winkler-Straße 32a
D-33699 Bielefeld
Telefon: +49 521 4 17 17 4
Telefax: +49 521 4 17 17 60
E-Mail: info@rhoba-chemie.com